Jan Werkhoven is coach | mediator | vertrouwenspersoon


bemiddelt bij conflicten zonder winstoogmerk

kort

in het kort

Als ervaren coach, mediator of vertrouwenspersoon zorgt J a n voor meer vertrouwen, meer verbinding en meer werkplezier.

J a n is geen advocaat, geen rechter, geen arbiter en geen partij bij een conflict. J a n zorgt wel voor betere werkrelaties. J a n is meestal de eerste in een conflict of lastige situatie die geen partij kiest. J a n is volstrekt neutraal en onafhankelijk en werkt, vanzelfsprekend, strikt vertrouwelijk.

Mijn humanistische aanpak. Ik schep er zingeving en plezier in extra’s te doen voor wie voor mij kiest wanneer het er toe doet. Ik wil elke dag anders denken en anders doen. Een bijdrage leveren (helpen) voor mensen, natuur, milieu en al het goede doorgeven’, Immers wie goed doet, goed ontmoet! Zo wordt iedere dag jouw en mijn geluksdag 🍀

pdf manifest
kort

Nieuwsgierig geworden?
Laten we elkaar spreken