JAN WERKHOVEN: BUSINESS & CONFLICTCOACHING | ZAKELIJKE MEDIATION | EXTERN VERTROUWENSPERSOON | KWARTIERMAKER

verbind

kort

in het kort

j-a-n Catalyst of Change.
De wereld om ons heen dwingt ons tot verandering, verduurzaming en vernieuwing.
j-a-n inspireert anderen door hen praktisch te helpen de eerder onopgemerkte mogelijkheden te zien die in hun huidige omstandigheden en toekomstige verwachtingen besloten liggen. Hoe? Door het vermogen te inspireren, door hogere normen te stellen, door perspectieven te kantelen, door wederzijds vertrouwen, door te versnellen, te verbinden en door actie te ondernemen. Niet alleen uit het oogpunt van eigenbelang maar om het belang van een duurzame toekomst te zien en te omarmen.

Verbinden

Verbinden betekent een verandering van de onderlinge relatie die begint bij oprechte interesse in wat er leeft bij de ander. Onverdeelde aandacht voor de wensen en behoeften. Dit betekent dat de kern van onze communicatie onderling geen monoloog is maar een constante dialoog die dwingt tot permanente aandacht, begrip, wederkerigheid, verbinding en vernieuwing.

Vernieuwen

Door betekenisvol en duurzaam te vernieuwen! Vernieuwen vanuit de verbinding met mensen, klanten, collega’s en/of door het kantelen van de organisatievorm of het bedrijfsperspectief. Maar ook vernieuwen vanuit de verbinding met onze aarde en duurzaamheid. Dit vraagt om een enorme toewijding, betrokkenheid, motivatie en permanente aandacht. Voor een waardevolle en duurzame toekomst voor ons allen!

Versnellen

Versnellen en groei is mensenwerk. Het is dan ook mijn overtuiging dat de essentiële verandering niet plaats vindt in de organisatie, maar in de dromen en gedachten van de mensen. Versnellen betekent dan ook vooral investeren in kennisdelen, coachen & trainen in het zelf scheppen van waardevolle en duurzame doelen.
Maar ook door fnuikende obstructies bij personen, teams of samenwerkingsorganisaties weg te nemen en te bouwen aan betekenisvolle uitdagingen met een hoge ‘pulse-rate’. Een hoge conditionele hartslag die gevoed wordt door zuurstof uit liefde volle verhoudingen.

kort

katalysator van chemie tussen mens, omgeving en organisatie

Jan Werkhoven
direct contact
jan werkhoven

Jan Werkhoven

Jan Werkhoven werkt in opdracht van individuele personen, bedrijven of organisatie en is als zelfstandige werkzaam in zijn eigen besloten vennootschap j-a-n. Doelstelling is altijd om een duurzame toekomst te realiseren voor mens en organisatie.

Business coach & kwartiermaker

j-a-n staat voor praktische vernieuwing en waardevolle veranderingen. j-a-n laat verandering beginnen in het hart van de organisatie: het individu in zijn relatie tot zijn team, zijn organisatie en zijn relatie met de klant. Ook de relatie met de maatschappij en de wereld om ons heen motiveert tot duurzame verandering.

j-a-n in zeven typeringen

j-a-n werkt volgens het 7s model (mcKinsey) dat uitgaat van zeven factoren die gezamenlijk het succes van een organisatie bepalen. Zeven factoren die ook in Jan Werkhoven vertegenwoordigd zijn.

Structuren:30 jaar ervaring als ondernemer/strateeg
Strategy: Master in Marketing
Skills: Master in Bedrijfskunde
Staff: Register Mediator/bemiddelaar
Style: Register Coach en conflictcoach
Shared values: J-a-n staat voor: Waarde creatie en betekenisvol ondernemen

De rol van vertrouwenspersoon

Bron: www.arboportaal.nl

jan werkhoven

Uiteraard kunt u via de site contact met ons opnemen. We maken dan geheel vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden door te spreken.