Jan Werkhoven | j-a-n

Catalyst of Change: kwartiermaker voor culturele organisaties

J-a-n geeft richting aan organisaties in transitie. Niet met rapporten of adviezen maar door direct te participeren in die verandering. Deze gids-functie vraagt om vertrouwen Оn om een gedeelde droom. Kortom, om een organisatie die bereid is om zijn ambities opnieuw te vertalen naar concrete plannen. J-a-n, kwartiermaker voor organisaties in verandering.

Samen het verschil maken

Door elkaar te vertrouwen, ieder mens te waarderen, maar vooral persoonlijke dromen uit te dagen. Voor de Klant: Door te verbinden. Verbinden betekent een verandering van de klantenrelatie die begint bij oprechte interesse in wat er leeft. Onverdeelde aandacht voor de wensen en behoeften. Dit betekent voor klantcontact dat de kern van communicatie geen monoloog is maar een constante dialoog die dwingt tot permanente verbinding en innovatie.

Door te vernieuwen. Vernieuwen vanuit de verbinding met klanten, investeren in de kwaliteit van diensten en producten. Dat vraagt om een enorme toewijding. In voortdurende verbinding met de klant het aanbod verbeteren in de wetenschap dat kwaliteit de doorslag geeft. Juist nu!

Door te versnellen. Versnellen en groei is mensenwerk. Het is dan ook mijn overtuiging dat de essentiële verandering niet plaats vindt in de organisatie, maar in de dromen en gedachten van de mensen die elke dag het verschil kunnen maken. Versnellen betekent dan ook vooral investeren (coachen & trainen) in loyaliteit en competenties van medewerkers. Maar ook door fnuikende obstructies bij personen, teams of samenwerkingsorganisaties weg te nemen en te bouwen aan teamuitdagingen tot een nieuwe organisatievorm met een hoge ‘pulse-rate’. Een hoge conditionele hartslag die gevoed wordt door liefde voor cultuur en het applaus van klanten en stake holders.

  • Titel:

    Curriculum Vitae

  • Versie:

    januari 2017

  • Download:

    Beschikbaar

Nieuwsgierig geworden?
Laten we elkaar spreken